Wie? 

Prosperus Expertise is een integraal, onafhankelijk en landelijk opererend adviesbureau. Tot onze expertise behoren o.a. risicoanalyses, bouw- civielkundige inspecties, NIVRE bouwkundige opnames, deformatie- hoogtemetingen, trillingsmetingen, geluidsmetingen, predicties, bemalingsadvisering, funderingsonderzoek, schadeclaims, deskundige bij (juridische) geschillen, projectadvisering en coördinatie.

Door onze multidisciplinaire kennis en kennissennetwerk ontstaat samensmelting van expertise, dat leidt tot een integraal benadering van haar opdrachten. 

Wij worden ingeschakeld bij infrastructurele en bouwkundige projecten waarbij (schade) risico’s geïnventariseerd en/of geminimaliseerd dienen te worden. Met als voornaamste doel het voorkomen van nadelige gevolgen, zoals gebouwschade. 

Prosperus Expertise adviseert o.a. Rijksoverheid, provincies, waterschappen, aannemers, advocatuur, verzekeraars, woningbouwcoöperaties, projectontwikkelaars, particulieren.

Ons motto: voorkom schade, handel zorgvuldig!

De kennis van onze experts is geen doel op zichzelf. Het is een instrument om het proces soepel te laten verlopen en de doelen van onze opdrachtgevers te bereiken. Onze dienstverlening is uiteindelijk gebaseerd op mensenwerk waarbij de verworven competenties en een tactvolle opstelling van onze experts bepaalt of het proces al dan niet succesvol verloopt.

Prosperus Expertise onderscheidt zich in: 

- Zorgvuldigheid;

- Nauwkeurigheid;


- Flexibiliteit;


- Innovatie.

Lees verder over het waarom van Prosperus Expertise.

Download hier onze bedrijfsbrochure
 (PDF)

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers