Verbetering Diefdijklinie

Waterschap Rivierenland is bezig met de versterking van de Diefdijklinie, omdat deze dijk niet aan de huidige veiligheidsnorm voldoet. Na uitvoering van het plan - naar verwachting in 2015 - is dat wel het geval. De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn dan voldoende beschermd tegen overstromingswater uit de hoger gelegen Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden. Mocht dáár een dijk doorbreken, dan zorgt de Diefdijklinie ervoor dat de gevolgen niet erger worden dan ze al zijn.


Afb.1: Op een aantal plaatsen is de dijk zichtbaar niet op sterkte.

Actueel

In maart 2012 is begonnen met de eigenlijke werkzaamheden: het kappen van bomen waar straks gewerkt wordt en het plaatsen van een 900 meter lange damwand in de Zuiderlingedijk ter hoogte van kedichem.

Titel: Dijkmonitoring/ trillingsmetingen Prosperus Expertise BV


Afb.2: De damwand wordt vanaf het water geplaatst. De damwandplaten worden in de voet van de dijk getrild.

"Waar gewerkt wordt vallen spaanders", is een bekend gezegde. Het waterschap doet zijn uiterste best om schade als gevolg van de werkzaamheden te voorkomen. Om eventuele schade te kunnen vaststellen, worden de panden langs de trajecten van de Diefdijklinie waar werkzaamheden zullen plaatsvinden, vooraf nauwkeurig opgemeten. Hiervoor zijn twee onafhankelijke ingenieursbureaus ingeschakeld, de combinatie Movares-Prosperus. Hier kunt u zich melden, mocht er toch schade ontstaan. Movares-Prosperus is telefonsich bereikbaar onder nummer: 0900 - 776773787 (lokaal tarief). In de folder (pdf) leest u meer informatie hierover.

Verkeersveiligheid

Op verzoek van bewoners, die de Diefdijklinie als verkeersonveilig ervaren, wordt de weg op de dijk verkeersveiliger ingericht. Dit gebeurt nadat de werkzaamheden voor de dijkversterking zijn uitgevoerd.

Diefdijklinie

De Diefdijklinie is de dijk die loopt van de Lek bij Everdingen, dwars door de polder naar de Waal bij Gorinchem. De Diefdijklinie bestaat uit de oorspronkelijke Diefdijk en sluit via de Meerdijk aan op de Nieuwe Zuiderlingedijk en vervolgens de Zuider Lingedijk tot aan Waaldijk bij Gorinchem. In totaal een linie van dijken van 23 kilometer.

Wat is er mis?

De Diefdijklinie is niet overal stabiel genoeg en op een aantal punten bestaat het gevaar van “piping”. Met dit laatste wordt bedoeld dat er grondwater onder de dijk doorstroomt, en daarbij zand kan meevoeren. Als dit het geval is, verzwakt de ondergrond en kan de dijk verzakken.

In totaal voldoet ruim 8 kilometer van de 23 kilometer Diefdijklinie niet aan de veiligheidsnorm.

Functies van de Diefdijklinie

De Diefdijk is in de 13e eeuw aangelegd. Doel: de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden beschermen tegen een overstroming vanuit het Gelderse. Mocht ergens in de Betuwe of de in de Tieler- en Culemborgerwaarden (dijkring 43) tijdens hoogwater een dijk het begeven, dan kan het water niet verder dan de Diefdijklinie (zie kaartje hieronder). Zo blijft het aansluitende, grotendeels Zuid-Hollandse gebied (Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden; dijkring 16) droog. Even ten oosten van Gorinchem zijn in de Waaldijk een paar overlaten. Overlaten zijn plekken in de dijk waar - na een overstroming - het water de polder weer uit kan. Dat gebeurt, zodra het waterpeil in de rivier de Waal voldoende is gezakt.

In de 19e en eerste helft van de 20e eeuw heeft de Diefdijklinie ook een militaire rol gehad. De dijk was toen onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat was een zone van enkele kilometers breed tussen de toenmalige Zuiderzee en de Biesbosch. Die zone kon met opzet onderwater gezet worden. Dat moest de vijand verhinderen om Holland binnen te trekken. De Diefdijklinie vormt ongeveer een kwart van de in totaal 85 kilometer lange Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Meer informatie

Op de volgende websites vindt u informatie over zaken die de Diefdijklinie raken:


Gebruik documenten in PDF-formaat

Documenten in PDF-formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan. Gebruik hiervoor de Acrobat Reader.

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers