Wat?

Een zorgvuldige benadering begint bij een goed beeld van de nul- situatie. Ook de rechtspraak laat blijken dat zowel overheidsinstanties als uitvoerende partijen voldoende maatregelen moeten treffen om (bouwkundige) schade te voorkomen. Verzekeringsmaatschappijen eisen dit vaak ook via de CAR- verzekering of bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering (AVB –verzekering).

Een nul- situatie kan afhankelijk van de situatie en behoeften bestaan uit een specifieke inventarisatie van de conditie van omliggende gebouwen en haar omgeving. Deze resultaten vormen samen met het vooronderzoek het uitgangspunt voor het inschatten van de risico’s, het bepalen van de meest optimale werkwijze en de afwikkeling van eventuele schade(s).

Als opdrachtgever minimaliseert u hierdoor:

- Onduidelijkheden over de bouwkundige staat van aangrenzende bebouwing;
   
- aansprakelijkheidsdiscussies;
   
- langdurige juridische trajecten;
 
- onterechte schadeclaims;
   
- negatieve publiciteit van betrokken partijen.


Voorbeelden van risicovolle werkzaamheden zijn:
   

- Grond- en heiwerken;

- aantrillen van zandlagen;

- in- en uittrillen van (dam)wanden;

- vervangen van lekke riolering;

- sloop- en saneringswerkzaamheden;

- verlaging plaatselijke grondwaterstand.


Download hier onze bedrijfsbrochure: Brochure Prosperus Expertise (PDF)

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers