Waarom?

De maatschappij verandert in een hoog tempo. De “claimcultuur” neemt toe, betrokken partijen bij bouw- en infra projecten komen daar dagelijks steeds nadrukkelijker mee in aanraking. De bebouwingsdichtheid neemt jaarlijks toe, en er worden meer juridische eisen door gemeenten en verzekerings-maatschappijen (bijv. de construction-all-risk verzekering) gesteld aan opdrachtgevers.

Deze toenemende complexiteit zorgt o.a. voor:

- Uiteenlopende en zwaarwegende belangen;

- toename van risicovolle gevolgen voor de directe omgeving.
Afb: Risicovolle werkzaamheden in nabijheid van kwetsbare bebouwing © Prosperus Expertise BV

Dit vraagt om een zorgvuldige benadering en aanpak bij de uitvoering van ingrijpende bouw- en infra werkzaamheden in de nabijheid van belendende bebouwing.

Lees verder over het
wat van Prosperus Expertise.

Download hier onze bedrijfsbrochure:
Brochure Prosperus Expertise (PDF)
 

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers