SBR- trillingsprognose

Trillingen kunnen voor ernstige schade aan omliggende gebouwen zorgen en veel hinder veroorzaken bij omwonenden.

De kans op schade aan een gebouw door trillingen is theoretisch te voorspellen. Met geavanceerde rekenprogramma's kan Prosperus Expertise preventief vaststellen hoe groot het risico is van schade aan een gebouw of hinder voor personen in de gebouwde omgeving. Het vooraf inschatten van mogelijke schade aan bebouwing en hinder voor personen (in gebouwen) zorgt ervoor dat er in de voorbereiding en voorafgaand aan de werkzaamheden passende voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden. Dit voorkomt onnodige claims en aansprakelijkheidsdiscussies achteraf waarbij ingeschatte risico's vooraf worden beperkt of beheerst.

Door de veelzijdige combinatie van jarenlange ervaring, opgebouwde expertise en geavanceerde rekenmodellen wordt het theoretisch mogelijk gemaakt om de mogelijke schade en hinder van door verkeer veroorzaakte trillingen bij het rijden over drempels of hobbelige wegen te voorspellen. Dit geldt ook voor de kans op schade en hinder veroorzaakt door o.a. het in- en uittrillen van damwanden, het inheien van funderingspalen en de uitvoering van horizontaal gestuurde boringen (HDD).

Fig.1: Voorbeeld illustratie onderdeel trillingsprognose (© Prosperus Expertise)

De berekeningen zijn hiernaast geschikt om achteraf op objectieve wijze de oorzaak van schade door trillingen te bepalen en een gedegen schade- afwikkeling in te zetten.

Prosperus Expertise levert een zeer nauwkeurig, overzichtelijk en 'leesbaar' prognose- rapport.

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers