SBR trillingsbeheersing

Het monitoren van de omgevingsbeïnvloeding 'trillingen' heeft als doel middels een(pro)actieve aanpak de kans op schade aan de belendingen tijdens de uitvoering te kunnen minimaliseren en beheersen.

Doelstelling van het monitoren tijdens de uitvoering is het tijdig beschikbaar hebben van meetdata in verschillende stadia van de uitvoering met betrekking tot de ontwikkeling van mogelijke vervormingen door trillingen of directe gebouwschade door trillingen. De gemeten waarden worden tijdens de uitvoering met de in dit monitoringsplan opgestelde alarm- en grenswaarden vergeleken.

Afb. 1: Scheurwijdtemeter (© Prosperus Expertise)

De door Prosperus Expertise in het monitoringsplan voorgeschreven alarmwaarden bestaat met betrekking tot de zakking uit een rekenkundig kans op een nader te bepalen schadecategorie aan de belendende panden. Projectafhankelijk zal conform de betreffende ontwerppraktijk een rekenkundig een acceptabel schade- / risicoprofiel worden opgesteld. De specificaties worden op aanvraag door de opdrachtgever aangeleverd.

 

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers