SBR- B: Hinder voor personen in gebouwen

In gebouwen kunnen door verschillende oorzaken trillingen ontstaan. Voorbeelden van trillingsbronnen zijn machines en installaties, passerend verkeer, explosies en bouwwerkzaamheden. Afhankelijk van de functie die ruimten in een gebouw vervullen, kunnen de daarin voorkomende trillingen voelbaar zijn en mogelijk hinder veroorzaken voor mensen. De mate waarin trillingen nog acceptabel zijn, zal aan deze functie zijn gerelateerd.


Afb.1: Geïnstalleerde trillingsopnemer op voetplaat in woonkamer (© Prosperus Expertise)

De beoordeling van trillingen met betrekking tot hinder is gecompliceerde materie. Onder bepaalde omstandigheden kunnen trillingen als hinderlijk worden aangemerkt zodra zij door de mens worden opgemerkt. In andere situaties zal pas sprake zijn van hinder als de trillingen een zodanige sterkte hebben dat zij bepaalde werkzaamheden verstoren of bemoeilijken.


Afb.2: Bemande trillingsmeting- Meet en beoordelingsrichtlijnen Deel B (© Prosperus Expertise)

In bepaalde gevallen zal er behoefte bestaan objectief vast te stellen of in gebouwen of ruimten sprake is van hinder door trillingen.

Prosperus Expertise voert trillingsmetingen uit conform richtlijnen opgesteld door Stichting Bouw Research en beschikt over kwalitatief hoogwaardig door TNO gekalibreerde meetapparatuur.


Afb.3: Simulatie passerend verkeer conform meet- en beoordelingsrichtlijnen Deel B (© Prosperus Expertise)

Prosperus Expertise adviseert de wijze waarop trillingsmetingen in gebouwen kunnen worden uitgevoerd en de resultaten kunnen worden geïnterpreteerd om te beoordelen of hinder door trillingen is te verwachten. Hiernaast produceren en ontwikkelen we voortdurend nieuwe systemen en softwaretoepassingen voor het verzamelen van representatieve trillingsgegevens.

Offerte aanvragen

Vraag online een offerte aan door de onderstaande velden in te vullen.

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers