SBR- A: Schade aan gebouwen

Veel bouwwerken zijn niet ontworpen om trillingen op te nemen. Trillingen kunnen o.a. worden veroorzaakt door sloop- en  bouwwerkzaamheden, passerend verkeer en aardbevingen.  Er bestaat daardoor kans op gebouwschade, uiteraard afhankelijk van de aard en de constructiewijze van het bouwwerk en de aard, sterkte en frequentie van de trillingen. Een verificatie van de belasting op een bouwwerk door de trillingen in relatie tot het incasseringsvermogen van bouwwerken kan in bepaalde gevallen wenselijk zijn. Deze verificatie kan gebeuren door een trillingsmeting aan het bouwwerk, al dan niet in combinatie met een berekening.

Prosperus Expertise voert trillingsmetingen uit conform richtlijnen opgesteld door Stichting Bouw Research en beschikt over kwalitatief hoogwaardig door TNO gekalibreerde meetapparatuur. Onze meetsystemen meten conform de SBR Richtlijn Deel A en B uit 2002, de DIN 4150 en de DIN 45669.


Afb.1: Geïnstalleerde trillingsopnemer- indicatieve meting (© Prosperus Expertise)
 

Hiernaast adviseert Prosperus Expertise de wijze waarop trillingsmetingen aan bouwwerken kunnen worden uitgevoerd en de wijze waarop de resultaten van trillingsmetingen aan bouwwerken of van berekeningen kunnen worden beoordeeld, ten einde een oordeel te geven over de toelaatbaarheid van de trillingen in verband met mogelijke schade aan een bouwwerk.

Bij risicovolle werkzaamheden zoals het intrillen van damwanden en het inheien van funderingspalen kan onze apparatuur 'bemand' worden ingezet. Op geavanceerde wijze kan onze apparatuur 'onbemand' langere tijd trillingen registreren en op afstand uitlezen.
Bij overschrijding van de grenswaarde kan op deze manier tijdig worden ingegrepen om gebouwschade veroorzaakt door trillingen te voorkomen.

Trillingen in gebouwen kunnen ook hinderlijk zijn voor mensen die zich in een gebouw bevinden en storingen in gevoelige apparatuur of processen veroorzaken.

Wij verrichten hiervoor onderstaande metingen:

 

Offerte aanvragen

Vraag online een offerte aan door de onderstaande velden in te vullen.

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers