Klacht- en claimregistratie

Voor aanvang van een project nemen wij u (een deel van) de communicatie metde omwonenden uit handen. De registratie van klachten en claims over gebouwschade en de daarbij behorende afhandeling kan Prosperus Expertise geheel voor haar opdrachtgevers verzorgen.
 
Gedurende het gehele uitvoeringsproces kunnen omwonenden en directbetrokkenen ons centrale meldpunt (0900-PROSPERUS of 0900-77677 3787) direct aanspreken. Afhankelijk van de melding nemen onze experts de inventarisatie, (schade)beoordeling, bemiddeling en de verdere afwikkeling op zich.De voor Prosperus Expertise werkzame (kandidaat) Register- Experts zijn op persoonlijke titel ingeschreven in het register Opname (bouwkundig) van het NIVRE en leveren een onafhankelijke schade- taxatie.

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers