Grondig onderzoek naar trillingen spoor tussen Oisterwijk en Oosterhout

12-04-2018

OISTERWIJK - Er komt nog dit jaar een breed onderzoek naar de trillingen van het spoor tussen Oisterwijk en Oosterhout. Dat is de uitkomst van een overleg van de betrokken gemeentes met de directie van Pro Rail.
Bewoners langs het traject Oisterwijk-Oosterhout geven aan dat ze sinds enkele maanden meer last hebben van trillingen van treinen. In Gilze en Rijen hebben twintig gezinnen in de Julianalaan, Spoorlaan Noord en Spoorlaan Zuid in de afgelopen maanden klachten ingediend over trillingen. In Dorst gaat het om zeven gezinnen die zeggen dat ze als gevolg van de trillingen schade aan de woningen hebben.

ProRail heeft nu toegezegd op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem. Woordvoerder René Vegter (ProRail): ,,De afgelopen maanden zijn er bij ProRail en gemeenten diverse klachten binnengekomen over trillingen 
van mensen die langs het spoor wonen tussen Oosterhout en Oisterwijk. Het is onduidelijk of deze klachten met elkaar samenhangen. Betrokkenen noemen diverse oorzaken en de omstandigheden zijn niet altijd met elkaar vergelijkbaar. Zo ligt er bijvoorbeeld in Oisterwijk een gloednieuw spoor en wijzen bewoners in Dorst juist op de komst van een nieuwe trein." 

In Dorst zijn de betonnen sleuven van de overweg aan de Wethouder van Dijklaan uitgefreesd en zijn begin dit jaar metingen in huizen gedaan, maar daarmee werd de oorzaak van het probleem niet gevonden. ProRail en de gemeenten willen beter begrijpen wat er aan de hand is. Daarom worden er nieuwe metingen verricht. Vegter: ,,Niet direct om maatregelen te nemen, maar wel om meer inzicht te krijgen; meten is immers weten. Daarom worden er op vaste afstand van het spoor metingen gedaan in de bodem om zo de bron van de trillingen goed en vergelijkbaar in kaart te kunnen brengen. Er wordt dus niet opnieuw in woningen gemeten."

Schade

De Oosterhoutse wethouder Mark Vissers (Verkeer en mobiliteit) hoopt dat het onderzoek iets oplevert: ,,We merken dat ProRail de klachten serieus neemt. Ze gaan de objectieve gegevens verzamelen. Ik hoop dat er een duidelijke oorzaak wordt gevonden en dat ProRail de schade van de mensen gaat vergoeden. Dit is in ieder geval een stap in de goede richting." Walther Hoosemans (Gemeentebelangen) heeft twee keer vragen gesteld aan het Oosterhoutse college van B en W over de onrust die in de spoorzone in Dorst is ontstaan als gevolg van de trillingen. Hoosemans: ,,Sommige mensen hebben zo'n last van de trillingen dat ze in een andere kamer zijn gaan slapen. Het woon- en leefklimaat wordt aangetast. Ik hoop dat het onderzoek duidelijkheid brengt. Het is echt een probleem hier in Dorst."

Bedrijf
De exacte opzet van het onderzoek moet nog nader uitgewerkt worden met de betrokken gemeenten. Ook moet er nog een bedrijf worden gecontracteerd dat de metingen gaat verrichten. De resultaten worden verwacht in het derde kwartaal van 2018.

Bron: https://www.bd.nl/oisterwijk/grondig-onderzoek-naar-trillingen-spoor-tussen-oisterwijk-en-oosterhout~a0296b2b/

« Naar overzicht

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers
11 09 2019

Bezwaarmakers vangen bot met klachten...

RUCPHEN- Trillingen de oorzaak van scheuren in een woning aan de Verlengde Vosdonkseweg? Het Rucphense college acht het onwaarschijnlijk.

Lees verder
12 04 2018

Grondig onderzoek naar trillingen...

OISTERWIJK - Er komt nog dit jaar een breed onderzoek naar de trillingen van het spoor tussen Oisterwijk en Oosterhout. Dat is de uitkomst van een overleg van de betrokken gemeentes met de directie van Pro Rail.

Lees verder
05 02 2018

Omwonenden niet blij met nieuw spoor...

ROSMALEN - Al jaren liggen de bewoners van de Weidestraat in Rosmalen in de clinch met het ministerie, ProRail en Rijkswaterstaat. Reden is het nieuwe verhoogde treinspoor op luttele meters van de huizen. Volgens de bewoners zijn de trillingen flink toegenomen. Vanavond gaan ze inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch.

Lees verder