Bezwaarmakers vangen bot met klachten over overlast randweg Rucphen

11-09-2019

RUCPHEN - Trillingen de oorzaak van scheuren in een woning aan de Verlengde Vosdonkseweg? Het Rucphense college acht het onwaarschijnlijk. "Om schade te doen ontstaan aan een woning dient het trillingsniveau vele malen hoger te zijn dan de toegepaste norm", zo stellen burgemeester en wethouders.

Zij doen dat in een reactie op een schrijven van raadslid Barry van de Luijtgaarden afgelopen maand. Laatstgenoemde klom namens de VVD-fractie in de pen naar aanleiding van een eind juli verschenen artikel in een regionaal dagblad waarin een bewoonster van de Verlengde Vosdonkseweg werd opgevoerd. In een interview stelde zij net als andere omwonenden niet alleen geluidsoverlast te ondervinden, ook zouden de muren van haar woning scheuren als gevolg van de trillingen. Een verzoek aan de gemeenteraadsfracties om onderzoek te doen naar de voor de weg en de geluidsoverlast geldende normen, zou echter nauwelijks respons hebben opgeleverd.

Ongegrond
Voor Van de Luijtgaarden reden het college te vragen hoeveel en wat voor soort klachten er door omwonenden bij de Gemeente Rucphen zijn neergelegd. Uit het antwoord van burgemeester en wethouders blijkt dat acht omwonenden één of meerdere klachten bij de Gemeente Rucphen indienden. Het gaat daarbij om klachten over geluid (20), trilling (6), fijnstof (3), rijsnelheid (10) en verlichting (8). Volgens het college echter zijn alle bezwaarschriften met betrekking tot deze onderwerpen ongegrond verklaard omdat door bezwaarmakers niet is aangetoond dat de normen op het gebied van geluid, trilling en fijnstof worden overschreden.

Knipperinstallatie
Met betrekking tot de klachten over de verlichting heeft de Gemeente Rucphen inmiddels maatregelen genomen: de knipperinstallatie die staat bij de afslag Kerkeheidestraat is lager gezet en beter afgesteld. De politie is daarnaast gevraagd handhavend op te treden tegen verkeersovertredingen met betrekking tot de maximaal toegestane rijsnelheid van 50 km p/u.

Duurzaamheid
Van de Luijtgaarden vroeg het college in zijn brief ook uitleg over het voor de randweg gebruikte asfalt en het daarmee mogelijk samenhangende ervaren (verhoogde) overlastniveau. In reactie hierop meldt het college dat bij de akoestische onderzoeken die in het kader van de bestemmingsplanprocedure zijn uitgevoerd, is gerekend met licht geluidreducerend asfalt ( geen geluiddempend asfalt dus) van het type SMA 0/6. In de ontwerpfase echter is ervoor gekozen om, in afwijking daarvan, asfalt van het type SMA NL-11B toe te passen. Reden hiervoor is dat dit type asfalt een veel grotere duurzaamheid bezit, waardoor het vele malen langer meegaat dan SMA 0/6. In de beheerfase van de weg leidt dat volgens het college bovendien tot een behoorlijke besparing op de onderhoudskosten.

Menselijk oor
Burgemeester en wethouders erkennen dat het wegverkeer op het toegepaste asfalt iets meer geluid produceert dan op SMA 0/6, maar voegen er meteen aan toe dat de zeer geringe toename van slechts 0,77 dB(A) meer geluid door het menselijk oor niet waarneembaar is. Uit de opnieuw uitgevoerde akoestische berekeningen met het toegepaste asfalt zou bovendien blijken dat in alle gevallen (bij alle woningen) het geluidsniveau nog steeds onder de voorkeursgrenswaarde ligt.

Aansprakelijkheidsstellingen
Op de vraag van Van de Luijtgaarden of de Gemeente Rucphen aansprakelijk is gesteld naar aanleiding van enige klacht antwoordt het college dat twee bewoners de Gemeente Rucphen aansprakelijk hebben gesteld voor schade aan hun woning, waarvan zij meenden dat die was toe te schrijven aan de nieuwe weg. "In beide zaken is naar het oordeel van de verzekeraar van de Gemeente Rucphen het verband met de weg echter niet aangetoond, waarop de claim is afgewezen", aldus burgemeester en wethouders.

Bron:
https://www.internetbode.nl/regio/rucphen/algemeen-nieuws/295155/bezwaarmakers-vangen-bot-met-klachten-over-overlast-randweg-rucphen

« Naar overzicht

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers
11 09 2019

Bezwaarmakers vangen bot met klachten...

RUCPHEN- Trillingen de oorzaak van scheuren in een woning aan de Verlengde Vosdonkseweg? Het Rucphense college acht het onwaarschijnlijk.

Lees verder
12 04 2018

Grondig onderzoek naar trillingen...

OISTERWIJK - Er komt nog dit jaar een breed onderzoek naar de trillingen van het spoor tussen Oisterwijk en Oosterhout. Dat is de uitkomst van een overleg van de betrokken gemeentes met de directie van Pro Rail.

Lees verder
05 02 2018

Omwonenden niet blij met nieuw spoor...

ROSMALEN - Al jaren liggen de bewoners van de Weidestraat in Rosmalen in de clinch met het ministerie, ProRail en Rijkswaterstaat. Reden is het nieuwe verhoogde treinspoor op luttele meters van de huizen. Volgens de bewoners zijn de trillingen flink toegenomen. Vanavond gaan ze inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch.

Lees verder