Bouwrisico- analyse | management

Bouwrisico- analyse
Met behulp van een bouw risicoanalyse wordt voorafgaande de werkzaamheden een integraal risicobeeld geschetst van de omgeving. Vanuit een multidisciplinaire blik worden accenten gelegd op de kwaliteit van de belendende bebouwing, het gedrag van het grondwater en de bodemgesteldheid. Kortom, een integraal benaderde bouw risicoanalyse!


Afb.1: Trillingsarm aanbrengen stalen damwanden

De integrale bouwrisico- analyse geeft een indicatie om mogelijke problemen, risico's en claims zo veel mogelijk tot een minimum te beperken en-/of eventuele claims op hun juistheid te kunnen beoordelen.

Bouwrisicomanagement
Beheersing van het gehele bouwproces is cruciaal om een goede kwaliteit te garanderen, met daarbinnen een belangrijke rol voor risicomanagement. Monitoring is een uitstekend middel binnen het risicomanagement. Het behoeft geen betoog dat (ondergronds) bouwen en daarmee ook de risicobeheersing actuele onderwerpen zijn. Er treden geregeld onvoorziene gebeurtenissen op, die naast de economische  schade ook negatieve gevolgen voor het imago van de bouwsector hebben en realisatie van nieuwe projecten belemmeren. Denk hierbij aan ernstige lekkages, hinder of zelfs schade aan de belendingen in de omgeving.

Alle betrokken partijen bij het bouwproces geven dan ook steeds meer aandacht aan risicomanagement. De praktijk wijst bovendien uit dat monitoring en kwaliteitscontrole in de huidige praktijk meestal een standaard onderdeel van risicobeheersing bij bouwwerkzaamheden is. De omvang van de toegepaste monitoring en de relatie met het ontwerp- en uitvoeringsproces en de omgeving is in veel gevallen echter nog onderbelicht. Hierdoor worden kansen gemist. Er zijn uitvoerige mogelijkheden om monitoring in te zetten als onderdeel van het risicomanagement van een project, voor controle van de kwaliteit en optimalisatie van het bouwproces (zowel ontwerp als uitvoering). Door gebruik te maken van monitoring kan hiermee grote meerwaarde ontstaan voor bouwprojecten.

Meer informatie? Maak geheel kosteloos en vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs en ontvang een gratis quickscan van uw project!


Fig. 1: Positioneren bij bouwrisicoanalyse/ management (Prosperus Expertise, 2013) 
 

Offerte aanvragen

Vraag online een offerte aan door de onderstaande velden in te vullen.

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers