De Bouwkundige Opname (NIVRE)

 1. Een bouwkundige opname is een specifieke inventarisatie (nulopname) van de conditie van een gebouw of object;
   
 2. Deze bouwkundige opnamen worden vaak bij bouw- en Infrastructurele projecten, met in de directe nabijheid gelegen gebouwen of objecten, voorafgaande de werkzaamheden uitgevoerd;
   
 3. De resultaten van de bouwkundige opname kunnen samen met een (risico) vooronderzoek ook dienen voor het inschatten van de risico’s, het bepalen van de meest optimale werkwijze en de afwikkeling van eventuele schade(s). 

Een bouwkundige vooropname is het aangewezen middel om risico's en claims zo veel mogelijk tot een minimum te beperken en-/of eventuele claims op hun juistheid te kunnen beoordelen. Op basis van uw wensen en eisen is het mogelijk om flexibel en maatgericht de uitgangspunten van de bouwkundige opname af te stemmen op de situatie, immers is iedere situatie uniek!
 

Afb.1: Zeer risicovolle werkzaamheden op korte afstand belendingen

Prosperus Expertise verzorgt ook de vastlegging van de bouwkundige staat van een gebouw of object voorafgaande een huurperiode. Bij beëindiging van de huurperiode kan op deze wijze vastgesteld worden of het gehuurde gebouw of object in dezelfde staat achtergelaten wordt als bij de start van de huurperiode.
 

Het rapport

 1. Prosperus levert een zeer nauwkeurig en overzichtelijk bouwkundig opnames rapport;
   
 2. In het bouwkundig opname rapport worden de op dat moment aanwezige bouwkundige gebreken nauwkeurig omschreven en fotografisch deskundig vastgelegd;
   
 3. De resultaten van de bouwkundige opname worden gerapporteerd in de vorm van een overzichtelijke opsomming van de aangetroffen gebreken.
   

NIVRE | BRL 5024 richtlijnen bouwkundige opname

Op de uitvoering van onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden voor Opdrachten aan Experts en Taxateurs van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) van toepassing. Voor wat betreft de rapportage is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Richtlijn Bouwkundige Opname van het NIVRE en de BRL 5024: Beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen.

Alle door ons uitgevoerde bouwkundige opnamen zijn verricht door of uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een (kandidaat) Register-Expert Opname (bouwkundig). De voor Prosperus Expertise werkzame (kandidaat) Register-Experts zijn op persoonlijke titel ingeschreven in het register Opname (bouwkundig) van het NIVRE.

Meer informatie? Kijkt u ook eens op: http://www.nivre.nl/Startpagina.aspx


De Akte van Depot

Desgewenst kan het opnamerapport bij een notaris of andere instelling worden gedeponeerd waarmee zonder vorm van discussie kan worden aangetoond dat een bouwkundige opname vóór aanvang van de risicovolle werkzaamheden is uitgevoerd. U ontvangt hiervan een gewaarmerkt akte van depot.

 

Afb.2: Bewonersinterview inzake gebruikersverleden en eventueel bekende gebreken

Offerte aanvragen

Vraag online een offerte aan door de onderstaande velden in te vullen.

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers