Verzakkingen in Westwijk door aanleg kelder

03-10-2009

AMSTELVEEN - Bij een tiental woningen in Westwijk doen zich (ernstige) verzakkingen voor door graafwerkzaamheden aan een kelder onder een vrijstaand huis aan De Botmar.

door Katja Kuper

De verzakkingen beperken zich momenteel nog tot opritten, achtertuinen, regenpijpen en schuttingen, maar bij gedupeerden bestaat de vrees dat ook de riolering, gasleidingen en telefoonkabels beschadigd worden.

De aansprakelijkheid is een fel twistpunt tussen betrokkenen. Het bouwbedrijf dat de werkzaamheden begon, is failliet en onduidelijk is of de curator nog met geld over de brug gaat komen. Bovendien viel de hoeveelheid kubieke meter die werd weggepompt binnen de wettelijke normen.

Zowel de bewoners van het pand als de omwonenden vinden het verschrikkelijk wat er gebeurt. De rol van de gemeente als verstrekker van de bouwvergunning wordt zeer kritische beschouwd. Een van de gedupeerden: ,,Het ergst vind ik dat er geen oplossing in zicht is."

Onrust over aansprakelijkheid

De bouwvergunning voor de aanleg van deze specifieke kelder aan De Botmar werd in oktober 2008 verleend door de gemeente. Toen de verbouwing in april 2009 werkelijk begon, werd de bronbemaling (die grondwater afpompt) direct aangelegd. Na een halve dag kregen de bewoners van de achterliggende singel hun schuttingdeuren al niet meer open. Zij zochten ogenblikkelijk contact met de buren. De bronbemaling werd stilgelegd en de aannemer organiseerde een informatieavond voor de buurt.

Laconiek

Een van de buren: ,,Die aannemer reageerde heel laconiek. Hij vertelde dat zijn bedrijf goed verzekerd was en dat eventuele schade op hem verhaald kon worden. Dus de bronbemaling ging de volgende dag weer aan. Twee weken later zakte ik door een steen van onze oprit. Dat was het begin van de huidige situatie. Voordat de verbouwing begon, lag de oprit er strak bij. En tien centimeter hoger dan nu. Omdat de grond inklinkt, verzakken onze riolering, gasleidingen en elektriciteit ook." Dat deze mensen zich zorgen maken lijkt logisch. Vooral als je bedenkt dat de regen in dit seizoen de grond nog verder naar beneden voert.

Nadat het bouwbedrijf failliet ging, vroegen de omwonenden zich af wie er aansprakelijk was voor de schade die zij ondervonden. ,,De eigenaars van de woning voelen zich wel verantwoordelijk, maar niet aansprakelijk. Zij zijn lastig benaderbaar. En we hebben brieven verstuurd naar het college van B en W, maar daar is nog niet op gereageerd."

Lastig benaderbaar

De bewoner, die de kelder laat graven, reageert: ,,Lastig benaderbaar? Ik ben gisteren nog bij drie buren langs geweest. Het is verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt en we zijn in gesprek. Met de meeste buren hebben we goed contact, maar sommige zijn wel heel erg boos. Wie er feitelijk aansprakelijk is voor de schade? Dat is de aannemer die met de verbouwing gestart is. Die was goed verzekerd, dus de mensen die schade hebben, moeten hun claims indienen bij de curator. Het ziet er helemaal niet ongunstig uit." Volgens de buren is er bij de curator echter niets te halen.

De bewoner wijst ook nog even fijntjes op de verantwoordelijkheid van de gemeente: ,,Volgens de provincie had de gemeente aan de sondering kunnen zien hoe verzakkingen te voorkomen." Sondering is een Nederlandse uitvinding waarmee de bodemopbouw en draagkracht van de grond worden gemeten.

Niet relevant

De woordvoerder van de gemeente: ,,Wat voor grond het is? Daar ben ik niet achtergekomen en het lijkt me ook niet relevant. We vinden het heel vervelend voor de bewoners en het heeft alle aandacht. Het lastige aan het verhaal is dat de schade aan opritten en tuinen valt onder het privaatrecht. Dat betekent dat de verzekeraar van de gemeente die schade niet kan vergoeden. Onze verzekeraar is druk bezig alles uit te zoeken. Volgende week weten we meer." En een reactie op de brief van de omwonenden? ,,Door alle drukte hebben we geen ontvangstbevestiging verstuurd. Heel vervelend."

Zwart op wit

De bewoner: ,,Het gaat om het herstellen van de schade. Mocht de schadeverzekeraar van de failliete aannemer niet betalen, dan nemen wij onze verantwoordelijkheid. Dat staat zwart op wit."(KK)

Bron: http://www.echo.nl/an-an/buurt/redactie/919749/verzakkingen.in.westwijk.door.aanleg.kelder/

« Naar overzicht

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers
11 09 2019

Bezwaarmakers vangen bot met klachten...

RUCPHEN- Trillingen de oorzaak van scheuren in een woning aan de Verlengde Vosdonkseweg? Het Rucphense college acht het onwaarschijnlijk.

Lees verder
12 04 2018

Grondig onderzoek naar trillingen...

OISTERWIJK - Er komt nog dit jaar een breed onderzoek naar de trillingen van het spoor tussen Oisterwijk en Oosterhout. Dat is de uitkomst van een overleg van de betrokken gemeentes met de directie van Pro Rail.

Lees verder
05 02 2018

Omwonenden niet blij met nieuw spoor...

ROSMALEN - Al jaren liggen de bewoners van de Weidestraat in Rosmalen in de clinch met het ministerie, ProRail en Rijkswaterstaat. Reden is het nieuwe verhoogde treinspoor op luttele meters van de huizen. Volgens de bewoners zijn de trillingen flink toegenomen. Vanavond gaan ze inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch.

Lees verder