Veel verzakkingen in wijk Engelenburg

07-07-2016

 
VEENENDAAL- De wijk Engelenburg wordt momenteel voorzien van onder andere een hemelwaterafvoerriool. Door het droogmalen van het tracé is de bodem plaatselijk 12 millimeter gedaald waardoor ernstige schade in de uitbouwen van woningen is ontstaan. Om meer schade te voorkomen is het werk tijdelijk stilgelegd.

Vorig jaar herfst is men gestart met de reconstructie van de wijk Engelenburg-Zuid. De wijk krijgt de beschikking over een hemelwaterafvoer. Tevens worden de straten herontwikkeld en krijgt de wijk nieuwe verhardingsmaterialen. Hoornstra infrabouw heeft al een aantal straten afgerond en tot dusverre was slechts één schadegeval bij de aannemer gemeld.


Eind juni kwamen opeens meerdere bewoners van De Brinken bij het bedrijf melden dat ze aan hun woning verzakkingen en scheuren hadden ontdekt. Volgens de gemeente staat het aantal gemelde schades inmiddels op tien. Op de percelen van de bewoners zit soms een turfpakket van variabele dikte. Hierdoor daalt de bodem door de wateronttrekking op de ene plaats meer dan op de andere. Indien de aanbouw een andere fundering heeft dan het woonhuis kan daardoor verzakking ontstaan. De bronbemaling is ondertussen uitgezet. Dat er veel turf zit, getuigt de berg turf ter plaatse die door de aannemer onder het wegdek is weggehaald. Ook de gemeente geeft aan dat de verzakking een gevolg is van de bronbemaling. Een bewoner aan de Brinken laat zien dat zijn garagedeur niet meer dicht kan, diezelfde bewoner kan ook zijn achterdeur niet meer open krijgen. Ook zijn enkele scheuren in zijn woning waarneembaar. Een andere bewoner in deze straat kreeg een scheur van enkele millimeters dwars door het stucwerk van de kamer heen. In korte tijd werden vijf gevallen met aanmerkelijke schade bij de aannemer gemeld.


Stilleggen- De aannemer heeft daarna samen met de gemeente  besloten het werk stil te leggen. De bewoners hebben een brief ontvangen waarin staat dat 'Door de grote diversiteit in de bodem en de optredende zettingen/verzakkingen wordt er eerst een aanvullend onderzoek uitgevoerd voordat wij de werkzaamheden in de overige fases opstarten.' De aannemer gaat in die gedeeltes van De Brinken waar de rioolpijpen reeds zijn vervangen wel verder met de werkzaamheden. Dit betreft het weer met zand aanvullen van de straat en daarop de bestrating aanbrengen.

Analyses- Voor de gemeente is de verzakking geen complete verrassing. Er zijn vooraf risicoanalyses gemaakt waaruit bleek dat er mogelijk verzakkingen zouden kunnen optreden. De gemeente doet nu nader onderzoek om te voorkomen dat er nog meer verzakkingen komen. De bronbemaling blijft vooralsnog dan ook uit. ,,Als het verantwoord is zullen we na de bouwvakantie de werkzaamheden weer hervatten." Aldus de woordvoerder van de gemeente. 

De gemeente geeft wel aan dat in fase 3 gebieden zijn, zoals de Grote Pekken, waar geen risico op verzakking is en daar zal men wel starten met de geplande werkzaamheden.

Bron:http://veenendaalsekrant.nl/lokaal/veel-verzakkingen-wijk-engelenburg-140096

« Naar overzicht

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers
11 09 2019

Bezwaarmakers vangen bot met klachten...

RUCPHEN- Trillingen de oorzaak van scheuren in een woning aan de Verlengde Vosdonkseweg? Het Rucphense college acht het onwaarschijnlijk.

Lees verder
12 04 2018

Grondig onderzoek naar trillingen...

OISTERWIJK - Er komt nog dit jaar een breed onderzoek naar de trillingen van het spoor tussen Oisterwijk en Oosterhout. Dat is de uitkomst van een overleg van de betrokken gemeentes met de directie van Pro Rail.

Lees verder
05 02 2018

Omwonenden niet blij met nieuw spoor...

ROSMALEN - Al jaren liggen de bewoners van de Weidestraat in Rosmalen in de clinch met het ministerie, ProRail en Rijkswaterstaat. Reden is het nieuwe verhoogde treinspoor op luttele meters van de huizen. Volgens de bewoners zijn de trillingen flink toegenomen. Vanavond gaan ze inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch.

Lees verder