Kenniscentrum funderingsproblematiek zoekt steun bij waterschappen

02-09-2011

Als gevolg van droogte en lage waterstanden nemen de problemen met paalrot steeds ernstiger vormen aan. Waterschappen zijn niet in staat funderingspalen onder woningen nat te houden en te beschermen tegen droogstand en daarmee paalrot. Dit voorjaar besloot de regering dat er een voorstel moet komen voor een landelijk kenniscentrum. Dit centrum zal kennis met betrekking tot preventie en herstel van paalrot bundelen. Het kabinet gaat daaraan een financiële bijdrage leveren. Voorzitter Ad van Wensen van de Stichting Platform Fundering werkt samen met Agentschap.nl aan een concreet plan voor een kenniscentrum. "Uiterlijk 1 oktober moet duidelijk zijn of er voldoende geld beschikbaar komt. Er is beslist draagvlak voor een kenniscentrum, maar nu moet er wel geld komen. Voor het centrum is ook steun van de waterschappen noodzakelijk", aldus Van Wensen.

Kennis bundelen en verspreiden
In Nederland is bij waarschijnlijk 400.000 huur- en koopwoningen sprake van funderingsschade. De totale economische schade wordt geraamd op 20 tot 30 miljard euro. Bij provincies, waterschappen en gemeenten is de problematiek rondom paalrot bekend. Sommige waterschappen geven voorlichting, andere waterschappen bieden oplossingen aan. Een enkele provincie of gemeente verstrekt goedkope leningen aan huiseigenaren. Maar er zijn ook waterschappen die er nog helemaal niets mee doen. Van algemene kennis en landelijk georganiseerde voorlichting aan huiseigenaren is nog geen sprake. Vaak bestaat bij betrokken partijen het idee dat communicatie over het onderwerp verward zal worden met het nemen van de juridische verantwoordelijkheid voor het probleem. Feit is dat een grote groep huiseigenaren nog niet op de hoogte is van de funderingsproblematiek en daardoor dreigen de problemen nog groter te worden. Een landelijk kenniscentrum funderingsproblematiek zou aan die onwetendheid een einde kunnen maken. Daarnaast kan het kenniscentrum alle bestaande informatie en ervaringen op technisch, financieel, juridisch en sociaal gebied gaan verzamelen en op basis daarvan nieuwe kennis ontwikkelen.

Financiën nog niet rond
De plannen voor een kenniscentrum kwamen begin dit jaar tot stand aan de hand van een motie van de kamerleden Paulus Jansen (SP), Jacques Monasch (PvdA) en Bas Jan van Bochove (CDA). Half februari dienden zij het verzoek in een voorstel uit te werken voor een landelijk kenniscentrum funderingsproblematiek met inbegrip van cofinanciering van de overheid voor een periode van vier jaar. De motie werd door de Tweede Kamer met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. Vervolgens is de Stichting Platform Fundering Nederland aan de slag gegaan met het plan. "De Vereniging Nederlandse Gemeente wilde niet meewerken aan het voorstel zonder een duidelijke opdracht van het ministerie. Daarom onderzoeken we nu samen met Agentschap.nl de mogelijkheden. Intussen is duidelijk dat er voldoende draagvlak is voor het centrum, maar de financiering is nog niet rond. De exploitatie van een dergelijk centrum kost minimaal 200.000 euro per jaar, waarvan jaarlijks minimaal 100.000 euro door de overheid wordt betaald. Voor vier jaar hebben we dus in totaal minimaal 400.000 euro van de overheid nodig", rekent Van Wensen voor.

Initiatieven bij waterschappen
Op dit moment komen lokale en regionale initiatieven rondom de problematiek nauwelijks van de grond. Zo werkt de provincie Friesland al jaren aan een paalrot fonds. Er zijn ook waterschappen die in de toekomst meer voorlichting willen gaan geven, maar er zijn weinig concrete initiatieven. Een landelijk kenniscentrum zou kunnen voorkomen dat de waterschappen allemaal opnieuw het wiel moeten uitvinden.

Meer weten over het Kenniscentrum Funderingsproblematiek via www.platformfundering.nl

Bron: http://www.waterforum.net/nieuws/2051-kenniscentrum-funderingsproblematiek-zoekt-steun-bij-waterschappen

« Naar overzicht

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers
11 09 2019

Bezwaarmakers vangen bot met klachten...

RUCPHEN- Trillingen de oorzaak van scheuren in een woning aan de Verlengde Vosdonkseweg? Het Rucphense college acht het onwaarschijnlijk.

Lees verder
12 04 2018

Grondig onderzoek naar trillingen...

OISTERWIJK - Er komt nog dit jaar een breed onderzoek naar de trillingen van het spoor tussen Oisterwijk en Oosterhout. Dat is de uitkomst van een overleg van de betrokken gemeentes met de directie van Pro Rail.

Lees verder
05 02 2018

Omwonenden niet blij met nieuw spoor...

ROSMALEN - Al jaren liggen de bewoners van de Weidestraat in Rosmalen in de clinch met het ministerie, ProRail en Rijkswaterstaat. Reden is het nieuwe verhoogde treinspoor op luttele meters van de huizen. Volgens de bewoners zijn de trillingen flink toegenomen. Vanavond gaan ze inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch.

Lees verder